Wat wij doen

De NUMBER werkgroep is opgericht om voor laboratoriumtesten in Nederland gelijke referentie-intervallen te gaan gebruiken. Gelijke referentie-intervallen zijn nodig om de uitslag van een test op de juiste wijze te interpreteren, voor iedere patiënt in Nederland. We doen dit met ‘big data’ uit onze laboratoriumsystemen.

Wat is NUMBER?

NUMBER is een acroniem voor Nederlandse UniforMe Beslisgrenzen En Referentie-intervallen. Om referentie-intervallen vast te stellen gebruikt de NUMBER werkgroep miljoenen geanonimiseerde resultaten van testen die gedaan zijn bij huisarts patiënten van diverse laboratoria in heel Nederland. Die gebruik maken van alle gangbare methoden en leveranciers. De resultaten worden door statistische analyses omgerekend tot een referentie-interval (link proces). Alleen de resultaten van laboratoria die voldoen aan de analytische eisen (link proces) worden meegenomen in de statistische analyse.

NUMBER is een acroniem voor Nederlandse UniforMe Beslisgrenzen En Referentie-intervallen.

Wat is een referentie-interval?

Referentie-intervallen helpen de dokter de laboratoriumresultaten op juiste wijze te interpreteren, bijvoorbeeld bij het stellen van een diagnose of het beoordelen van het effect van een behandeling. Een referentie-interval is zo gekozen dat 95% van de onderzochte gezonde mensen de uitslag binnen de grenzen blijft van die test. Bijvoorbeeld voor natrium, kalium, chloride (de zouten in je bloed) en kreatinine (voor je nierfunctie). Een referentie interval kan afhankelijk zijn van leeftijd, geslacht of andere factoren.  

Naast referentie-intervallen worden er nog andere grenzen gehanteerd door dokters om hun besluiten op te nemen. Een klinische beslisgrens is de beste grens om een gezonde en zieke mensen van elkaar te onderscheiden. Deze is altijd gebaseerd op klinische studies. Hierbij kun je denken aan glucose (suiker) voor diabetes (suikerziekte). 

Over streefwaarden wordt gesproken als in een klinische studie is aangetoond dat het hebben van deze waarden leidt tot een verminderd gezondheidsrisico. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld cholesterol.

Als er geen klinische studies zijn gedaan, wordt er altijd gebruik gemaakt van het referentie-interval. 

Referentie-intervallen helpen de dokter de laboratoriumresultaten op juiste wijze te interpreteren.
WAAROM

Gelijke referentie-intervallen voor iedereen

Het is raar dat de testuitslagen zeer vergelijkbaar zijn tussen laboratoria maar dat ieder laboratorium zijn eigen referentie-intervallen bij de testen vaststelt. Dit leidt tot te grote variatie in referentie-intervallen. Dit moet anders en de NUMBER werkgroep heeft een toekomstbestendige, efficiënte manier gevonden hoe!

Waarom het NUMBER-project?
Waarom