Handige Links

Presentaties over referentie-intervallen voor klinisch chemici en specialisten, analisten en DTO voor huisartsen beschikbaar via deze link.

Meer informatie over de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML) dat als doel heeft "het bevorderen van de kwaliteit van medisch laboratoriumonderzoek", is te vinden op:

www.skml.nl

Op de website van de Nederlandse beroeps Vereniging voor Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde (NVKC) is veel informatie te vinden over klinisch chemisch laboratoriumonderzoek:

www.nvkc.nl

Meer informatie over waarom een test wordt uitgevoerd en wat het betekent als het resultaat te hoog (boven het referentie-interval) of te laag (onder het referentie-interval) is, kunt u vinden op:

https://www.nvkc.nl/zoek-een-test 

De NUMBER werkgroep heeft samen met de SKML en met financiering van de SKMS een project uitgevoerd, waarbij een infrastructuur en database voor het geautomatiseerd deduceren en verifiëren van uniforme referentie-intervallen uit bestaande patiëntresultaten is opgeleverd. De volledige eindrapportage van dit project en de bijbehorende bijlagen zijn na te lezen op: 

eindverantwoording SKMS project infrastructuur en database NUMBER

bijlagen bij eindverantwoording SKMS project infrastructuur en database NUMBER