Waarom het NUMBER-project?

Gelijke referentie-intervallen zijn nodig om de uitslag van de test op de juiste wijze te interpreteren. Dit zorgt voor vaker juiste en gelijke behandeling van patiënten.

Het NUMBER initiatief is ontstaan met het idee dat het vaststellen van referentie-intervallen beter en efficiënter kan dan de huidige praktijk. 

Nu is de praktijk dat ieder laboratorium zijn eigen referentie-intervallen vaststelt voor iedere test die door het laboratorium uitgevoerd wordt. Dit kan door het zelf te meten in een controle populatie, door te berekenen of door uit de literatuur over te nemen. Hierdoor zijn er verschillen tussen laboratoria in de gehanteerde referentie-intervallen, zelfs wanneer de betreffende test volledig gestandaardiseerd is, door het meten van externe kwaliteitscontroles met waardetoekenning herleidbaar tot een referentie-methode of referentie-materiaal. 

In het NUMBER initiatief wordt er een big data analyse uitgevoerd op anonieme testresultaten van huisartspatiënten. In de big data analyse wordt niet alleen een referentie-interval uitgerekend er wordt ook gekeken of er significante verschillen gevonden worden bij mannen en vrouwen, in verschillende leeftijdscategorieen of bij verschillende methoden. Als dat zo was, wordt er een referentie-interval specifiek voor die categorie berekend. Dat komt ten goede aan de interpretatie. 

Doordat we voor gestandaardiseerde methoden ook gestandaardiseerde referentie-intervallen gaan hanteren wordt de interpretatie van de laboratoriumuitslagen verbeterd bij uitwisseling van de gegevens, bijvoorbeeld als een patient wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of van de huisarts naar de specialist. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede. 

HOE

Hoe het werkt

Binnen het NUMBER project worden referentie-intervallen vastgesteld door miljoenen resultaten van testen die gedaan zijn bij huisarts patiënten van diverse laboratoria over heel Nederland, die gebruik maken van alle gangbare methoden en leveranciers. De resultaten worden door inhoudsdeskundigen getoetst en gepubliceerd voor deze toegepast worden in alle laboratoria.

Hoe wordt een referentie interval berekend?
Hoe het werkt