Referentie interval -

GGT

Referentie-interval
Serum + plasmaSerumPlasma
EenheidGeslachtLeeftijdAantalOnder grensBoven grensOnder grensBoven grensOnder grensBoven grens
U/LM1-5822617
6-122592723
13-186546736
19-50792499102
51-657894911117
66-806351610110
81+154318105
V1-5703619
6-122763722
13-1813326635
19-50121881662
51-6590963790
66-8075431891
81+26037789

De test meet de hoeveelheid GGT (gamma glutamyl transpeptidase) in bloed. GGT is een enzym dat in de lever wordt gemaakt en helpt bij de omzetting en vertering van stoffen die via eten en drinken het lichaam binnenkomen. 

De referentie-intervallen gelden bij het gebruik van een methode die gekalibreerd is op de IFCC primaire referentie methode (Clin Chem Lab Med. 2002 Jul;40(7):734-8). De IFCC heeft hierbij streefwaardes van <45 U/L (mannen of <34 U/L (vrouwen) geadviseerd. Echter in de praktijk zien we door leefstijl gewoontes (alcohol consumptie, overgewicht) dat een groot deel van de populatie hier boven zit, zonder echte leverproblematiek te hebben. In de praktijk wordt daarom een overschrijding van 3x de bovengrens gehanteerd. 

NUMBER is van mening dat de hierboven gepresenteerde referentie-intervallen, gebaseerd op grote aantallen meetpunten, een betere referentie zijn dan de door de IFCC in 2002 geadviseerde streefwaarden. Bij het invoeren van deze waarden door het laboratorium is goed overleg met de behandelaars wel van belang, om het verschil tussen de IFCC streefwaarden en de referentie-intervallen toe te lichten. 

Licht verhoogd:

Kleine alcoholconsumpties kunnen een kortdurende (24 uur) verhoging van de GGT veroorzaken. Roken geeft ook een stijging van de GGT. Op oudere leeftijd neemt de GGT toe. De GGT is bij mannen hoger dan bij vrouwen. 

Sterk verhoogd:

Deze uitslagen geven aan dat er iets aan de hand is met de lever, maar uit de GGT alleen is niet af te leiden wat er mis is. Daarom wordt het onderzoek vaak in combinatie met andere leverenzymen ge├»nterpreteerd. Hoge waarden kunnen ook passen bij hartproblemen, alcoholproblemen, medicijngebruik (allerlei soorten). Na stoppen met alcohol kan de GGT nog wel een maand, of langer, verhoogd zijn.

Verlaagd:

Orale anticonceptie pillen veroorzaken meestal een daling van de GGT.