NIEUWS

SKMS project implementatietools voor invoering uniforme referentie-intervallen in Nederland afgerond

SKMS project implementatietools afgerond  

Dit SKMS project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). 

Het project werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), projectnummer 60388112. 

Het project is opgeleverd op: januari 2023

De volledige eindrapportage van dit project is na de lezen op de NVKC website.  

Hieronder vindt u een samenvatting van het doel en het resultaat van het SKMS project:

De NUMBER werkgroep heeft in dit SKMS project deze website, www.referentie-interval.nl, ontworpen en gepubliceerd waarin de ratio, methode en resultaten van het NUMBER project - gestandaardiseerde referentie-intervallen voor gestandaardiseerde methoden - beschreven staan. Deze website helpt gebruikers (artsen en patiënten) van laboratoriumdiagnostiek om de juiste kennis te vergaren om de referentie-intervallen bij de testen te interpreteren. Samen met de beschikbare presentaties, hyperlinks, agenda en contactmogelijkheid via de website is hier een set aan implementatietools opgeleverd voor het lokaal aangaan van het gesprek over het gaan gebruiken van landelijke gestandaardiseerde referentie-intervallen voor gestandaardiseerde klinische chemie methoden in het eigen ziekenhuis of huisartsenlaboratorium. Naast dat dit de uitwisselbaarheid van laboratoriumresultaten faciliteert, wordt de rapportage van laboratoriumuitslagen hierdoor ook naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht, omdat door gebruik te maken van big data analyses ook subcategorieën op leeftijd, geslacht, materiaalsoort (serum / plasma) of methode mogelijk worden waar dat tot op heden niet altijd gehanteerd werd. Middels een flyer worden alle klinisch chemici op de hoogte gebracht van het bestaan van de website en de mogelijkheden die daar op te vinden zijn.