NIEUWS

SKMS project Database + infrastructuur voor het vaststellen van uniforme referentie-intervallen in Nederland afgerond

Dit project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC).

Het project werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), projectnummer 59943982

opgeleverd augustus 2022

De volledige eindrapportage van dit project is na de lezen op de NVKC website, samen me de bijbehorende bijlagen.

Hieronder vindt u een samenvatting van het doel en het resultaat van het project:

Samenstelling werkgroep

Dr. N. Brouwer (voorzitter), klinisch chemicus, Diagnost-IQ, Hoorn

Prof. dr. M. Thelen, klinisch chemicus, Result laboratorium lid directie, Result laboratorium, Breda / wetenschappelijk directeur SKML, Nijmegen

Drs. M. van Schrojenstein Lantman, Promovendus, Radboud Universiteit, Nijmegen / SKML, Nijmegen / Result Laboratorium, Breda

Dhr. R. Meijer, Data-analist, software-inrichter, SKML, Nijmegen

Drs. G. van Dam, Softwarespecialist SKML, Nijmegen

Dr. W. den Elzen, klinisch chemicus / epidemioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam

Dr. R. Noordam, Assistant professor, LUMC, Leiden

Prof. dr. C. Cobbaert, klinisch chemicus, afdelingshoofd afdeling klinische chemie, LUMC, Leiden

Dr. W.P.H.G Verboeket (secretaris), wetenschappelijk onderzoeker klinische chemie, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen

Onze erkenning gaat uit naar de participerende laboratoria van de NUMBER werkgroep voor het aanleveren van datasets.

Inleiding

Het doel van dit SKMS project is het opzetten van een infrastructuur en database voor het geautomatiseerd deduceren en verifiëren van uniforme referentie-intervallen uit bestaande patiëntresultaten. Door het ontwikkelen van een infrastructuur waarbij het verzamelen en analyseren van bestaande testresultaten gekoppeld kan worden aan een check op de analytische prestaties van een laboratorium (d.m.v. de score in de SKML rondzending, de organisator van de externe kwaliteitscontroles) kunnen gestandaardiseerde, uniforme referentie-intervallen uit de testresultaten gededuceerd worden.

Mogelijkheid van dit systeem:

Door big data analyse voldoende data includeren zodat het vaststellen van een referentie-interval ook mogelijk wordt voor analieten waarbij subcategorisatie (op leeftijd en geslacht) noodzakelijk is.

Structurele verificatie van reeds vastgestelde referentie-intervallen.

Universele referentie-intervallen in klinische richtlijnen (FMS) en NHG standaarden. Het voordeel hiervan is dat er een adequate patiëntscreening, risicostratificatie, diagnosestelling, monitoring en prognose kan plaatsvinden. Dit voorkomt over- of onderbehandeling van patiënten, alsook ongelijke behandeling van patiënten. Dit bevordert de doelmatigheid en vermindert onnodige (herstel)kosten en patiëntonveilige situaties.

Deliverables

1.       een database op te zetten / ter beschikking te hebben voor de statistische analyses; opgeleverd zoals beschreven in paragraaf 6.6.

2.       een netwerk tussen de database en laboratoriuminformatiesystemen (LISsen) te genereren; beschreven in paragraaf 6.4.

3.       een koppeling te realiseren tussen de patiëntdata en externe kwaliteitscontrole resultaten van hetzelfde laboratorium; proces en uitkomst hiervan staan beschreven in paragraaf 6.5.

4.       het beheer van de infrastructuur onder te brengen bij een bestaande solide organisatie die al jarenlang standaardisatie nastreeft (SKML); beschreven in paragraaf 6.8.

Conclusies

Door middel van de deliverables van dit SKMS project is het gehele proces voor de automatisering van de berekening van referentie-intervallen van gestandaardiseerde testen door middel van big data analyse ontwikkeld, uitgetest en in een goede beheer structuur gekomen.

Er is een betrouwbare infrastructuur, automatisering van de data-upload, check op analytische malperformance en daarbij tevens geautomatiseerde exclusie van betreffende datapunten, gevolgd door het runnen van het script ten behoeve van de berekening van de referentie-intervallen. In onderstaande Figuur is inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen dit SKMS project heeft opgeleverd in het beheer en uitvoering van de NUMBER procesflow.

Hiermee zijn alle deliverables zoals vooraf gesteld bij het aanvragen van het SKMS project gerealiseerd, en kijken we terug op een geslaagd project.